چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 17:29

اعطای لقب «شهسوار» به عبدالبهاء ؛ ایرج اشراقی

نوشته شده توسط 


یکی از مطالب مهمی که رديه نويسان طی سالهای اخیر به آن استناد کرده اند اهداي لقب Sir به عبدالبهاء پسر بهاءالله توسط نماينده دولت بريتانيا است. عکس مراسم اهدا، بر روي طرح جلد رديه و مقاله هاي بهايي ستيزانه فراواني قرار گرفته، اما نگاهي به پيش زمينه اين اتفاق، حقيقت مطلب را روشن مي کند. در وهله اول بايد چند نکته را در نظر داشت:

۱ - شاه يا ملکه انگليس هر سال به شماري از چهره هاي مهم جهان لقب Sir «شهسوار طريقت امپراتوري بريتانيا» (Knight of the British Empire, KBE) را اهدا ميکند. اين لقب نه فقط به سياست مداران و نه فقط به دليل خدمات سياسي که به کساني اهدا مي شود که در عرصههايي چون هنر، ادبيات، علوم، اقتصاد، ... کارنامه اي برجسته دارند. نگاهي به فهرست تعدادي از کساني که به لقب Sir ملقب شده اند اين واقعيت را نشان ميدهد. در اين فهرست نام بسياري از نويسندگان، هنرمندان، سينماگران، فعالان حقوق بشر و غيره ديده مي شود. اصولاً لقب Sir در هفده رشته مختلف اهدا مي گردد :
۱) هنر، در ميان سال هاي ۱۹۰۴ تا ۲۰۱۱ م ۴۰ نفر از ۱۷ کشور. در ميان اين افراد مي توان از Steven Spielberg، Ravi Shankar و Yehudi Menuhin نام برد.
۲) سياست و حکومت، در ميان سال هاي ۱۸۷۳ تا ۲۰۱۳ م ۱۹۱ نفر از ۴۱ کشور من جملهVaclav Havel, حميد کرزي، شماري از پاشاهاي مصري در دوران عثماني، و نيز چهره هاي مشهور مانندFrancois Mitterand, Benito Mussolini, Nelson Mandela و شماري ديگر از سران مملکت هاي گوناگون
۳) ديپلماسي، در ميان سال هاي۱۸۷۰ تا ۲۰۰۱ م ۴۲ نفر از ۱۳ کشور
۴) امور نظامي، در ميان سال هاي ۱۵۳۲ تا ۲۰۰۴ م ۱۶۰ نفر از ۲۱ کشور
۵) امور تجاري، در ميان سال هاي ۱۹۰۳ تا ۲۰۰۷ م ۲۸ نفر از ۱۴ کشور
۶) دين و آيين، در ميان سال هاي ۱۹۰۹ تا ۲۰۰۴ م ۵ نفر از ۵ کشور
۷) منسوبين به دربار، در ميان سال هاي ۱۴۶۸ تا ۱۹۸۴ م ۲۴۳ نفر از ۴۳ کشور، منجمله از بزرگان ممالک اسلامي مانند افغانستان، بحرين، بروناي، مصر، عربستان سعودي، عراق، اردن، کويت، مالزي، مراکش، عمان، امارات عربي و زنزيبار.
۸) تحقيقات و اکتشافات، در ميان سال هاي ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۶ م ۲ نفر از ۲ کشور
۹) علم، در ميان سال هاي ۱۹۱۴ تا ۲۰۰۱ م ۵ نفر از ۳ کشور
۱۰) طب، در ميان سال هاي ۱۹۰۴ تا ۲۰۰۳ م ۷ نفر از ۶ کشور
۱۱) جامعه شناسي، در سال ۱۹۷۱ م ۱ نفر
۱۲) خدمات بشر دوستانه، در ميان سال هاي ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۴ م ۱۱ نفر از ۹ کشور، که نخستين نفر آنها عبدلبهاء و ديرتر افرادي مانند Albert Schweitzer و Mother Theresa بوده اند.
۱۳) ورزش، در سال ۱۹۹۷ م ۱ نفر
۱۴) تعليم و تربيت، در ميان سال هاي ۱۹۲۳ تا ۲۰۱۰ م ۳ نفر از ۱ کشور
۱۵) خبرنگاري، سال ۱۹۶۵ م ۱ نفر
۱۶) حقوق، در ميان سال هاي ۱۹۰۱ تا ۱۹۸۷ م ۴ نفر از ۳ کشور
۱۷) تنفيذ قانون، در ميان سال هاي ۱۹۰۳ تا ۱۹۵۰ م ۷

بنابرين اهداي لقب Sir به عبدالبهاء در عرصه هاي «ديپلماسي» و «سياست» و «امور نظامي» و حتي در «امور دين و آيين» هم نبوده. بلکه عبدالبهاء نخست کسي بوده که دولت بريتانيا از فعاليت هاي انسان دوستانه او با اهداي لقب افتخاري Knight (شهسوار) تقدير کرده. اين لقب در دهه هاي بعدي به افرادي از آمريکا، آفريقاي جنوبي، هندوستان، اتريش، کامبوج، ايرلند، فرانسه و موزامبيک نيز اهدا گرديده. بنابرين علت اهداي چنين لقبي، توجه خاص به ايران يا ممالک اسلامي نبوده.

۲- لقب Sir داراي شانزده درجه است که پايين ترين آن همان لقب ۱۶a KBE است که به عبدالبهاء داده شده. براي نمونه ناصرالدين شاه قاجار مانند شماري از پادشاهان و سران مملکت هاي مختلف، لقب ۱a KG (Knight of the Most Noble Order of the Garter) يعني بالاترين درجه را دريافت کرد اما کسي تا به حال او را «مزدور بريتانيا» معرفي نکرده است.

۳ - کساني که تبعه دولت بريتانيا نيستند و ملکه انگليس را سرور خود نمي دانند، اصولا مجاز نيستند که لقب Sir را به نام خود بيافزايند، و تنها مجاز اند که پس از ذکر نام خود، مخفف درجه اي که به آنها اهدا گرديده را ذکر کنند. (مثلاً Nasseruddin Shah, KG و نه Sir Nasseruddin) بنابرين مي توان گفت که به عبدالبهاء لقب Sir داده نشده است. مسلماً آنچه که رديه-نويساني مانند آقاي موسي نجفي مدعي شده اند که عبدالبهاء «درخواست لقب سر از دولت انگليس» (ص ۴۱۷)کرده بي اساس و خلاف واقعيت هاي تاريخي است. و به همان قدر هم استدلال وي که عبدالبهاء با پذيرفتن لقب شهسوار عملاً تبعه انگليس گشته (ص ۴۱۰) نيز حاکي از بي اطلاعي آقاي موسی نجفي نامبرده است.

۴ - قابل توجه است که درهمان دوران و حتي در همان سال ۱۹۱۹ م که اين لقب به عبدالبهاء اهداء شده به چند نفر ايراني ديگر نيز اهداء گرديده. از سال ۱۸۷۳ تا ۱۹۶۱ م به بيش از سي نفر ايراني اهدا، شد. اين گروه همگي سياست مدار و يا حاکم در ايران بودهاند.

حسين خان سياستمدار ۱۸۷۳ م
ناصر الدين شاه ۱۸۷۳ م
شاهزاده سلطان مسعود ميرزا ۱۸۸۷ م
مهدي قلي خان مجدالدوله ۱۸۸۹ م
غلام حسين خان صاحب اختيار ۱۸۸۹ م
غلام حسن خان ناصرالملک ۱۸۹۷ م
حسينقلي خان نواب ۱۹۰۳ م
مظفر الدين شاه ۱۹۰۳ م
فتح الله خان سردار منصور سپهدار ۱۹۰۳ م
داودخان مفتاح السلطنه ۱۹۰۵ م
حسين خان معين الوزراء ۱۹۰۵ م
حسن خان مشيرالدوله (پير نيا) ۱۹۰۷ م
سردار ارفع ۱۹۱۴ م
حاج محمد علي رييس التجار محمره ۱۹۱۴ م
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ۱۹۱۶ م
شاهزاده اسماعيل ميرزا ۱۹۱۶ م
حيدرخان داود ۱۹۱۷ م
ميرزا علي کرم خان شجاع نظام ۱۹۱۷ م
حسن خان وثوق الدوله ۱۹۱۹ م
فيروز ميرزا نصرت الدوله ۱۹۱۹ م
انتظام الملک ۱۹۱۹ م
ميرزا احمدخان دريابيگي ۱۹۱۹ م
موقرالدوله علي محمد خان ۱۹۱۹ م
عبدالبهاء عباس ۱۹۱۹ م
حاج خسروخان سردار ظفر ۱۹۱۹ م
بختياري منصورالملک ۱۹۱۹ م
جلال الملک ۱۹۱۹ م
آقا عبدالحميد خان نجفي ۱۹۱۹ م
آقا ميرزا محمد علي خان منتظرالملک ۱۹۱۹ م
اطلاع الدوله ۱۹۱۹ م
محمد رضا شاه ۱۹۴۲ م
محمد رضا شاه ۱۹۴۸ م
شاهزاده يد الله ۱۹۶۱ م

 ..........................

این مطلب از کتاب کنکاشی بر بهائی ستیزی اثر دکتر ایرج اشراقی می باشد که طی ماههای آتی این کتاب به صورت عمومی انتشار می یابد و نویسنده این کتاب ، این مقاله را در اختیار مجموعه بهایی نیوز قرار داده است.

Admin

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره بهایی نیوز

"خبرگزاری بهایی نیوز" به منظور اطلاع رسانی در خصوص موارد نقض حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان بهایی در چارچوب پیمان ها و معیارهای بین المللی حقوق بشر، تشکیل شده است و ارتباطی با موسسات بهایی نداشته و به دنبال احقاق حقوق برابر شهروندی است.

مجموعه خبری بهایی نیوز برپایه اصول عرف حقوق بشر در هر جامعه ای در انعکاس اخبار نقض حقوق بشر جامعه بهایی کوشا خواهد بود و در راه احقاق حقوق حقه شهروندان بهایی تلاش خواهد داشت.  ادامه ...

خبرنامه

برای دریافت خبرهای بهایی نیوز در خبرنامه سایت عضو شوید
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…